"Górska noc polarna" (całodobowe zacienienie) umożliwia inwersję i kulminację zimna o dowolnej porze doby

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści