Autor: 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Dziecko w Podróży, odbywającym się w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA 2015. Na wszystkich, którzy skuszą się na wysłanie swoich prac czekają nagrody pieniężne i rzeczowe, w tym karnety na tegoroczne Bakcynalia.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbywa się w ramach XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej "Bakcynalia" 2015. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej.
 2. Konkurs jest skierowany do fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w konkursie.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie fotografie, związane z tematyką konkursu.
 4. Nabór zdjęć trwa do dn. 25 października 2015 r. Obowiązujący format fotografii: pliki w formacie jpg, wykonane dowolnym urządzeniem, (krótszy bok min 1200px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie).
 5. Pełne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza oraz z nadesłanych e-mailem fotografii. Przesłanie samych zdjęć bądź tylko formularza nie będzie akceptowane.
 6. Fotografie należy przesłać na adres [email protected], w tytule maila wpisując: Konkurs fotograficzny.
 7. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR. ( „NR" to liczba porządkowa - 1, 2).
 8. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.
 10. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, w szczególności że: a) posiada pełnię praw autorskich do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania, b) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr.101 poz.926 z późn. zm).
 11. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 12. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych i rzeczowych (karnety na Festiwal Bakcynalia 2015). Wysokość nagród finansowych będzie zależeć od środków zgromadzonych przez Organizatora.
 13. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu e-mailem do dn. 31.10.2015.
 14. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dn. 6.11.2015. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w ACK UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia”.

Konkurs nie jest organizowany przez portal Góry i Ludzie, w razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem [email protected].

Lokacja: 
Kategorie: 
Wczytuję...
Wczytuję...

Czy wiesz, że...

W portalu Góry i Ludzie również Ty możesz zostać autorem artykułów, które przeczytają tysiące Internautów! Już dziś zarejestruj się i zacznij bezpłatnie dodawać swoje treści. To doskonała reklama dla Ciebie i Twoich górskich dokonań. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodaj własny artykuł

Już dziś zarejestruj się i dodawaj własne artykuły dla tysięcy czytelników portalu!

Chcę zostać autorem!

Wczytuję...