Dolina Pięciu Stawów widziana z góry. Szlak prowadzi od prawej strony kadru i wychodzi przez próg ściany stawiarskiej

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści