Od lewej widoczna stacja przekaźnikowa RTV nad krawędzią kotłów

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści