Wieś Ulucz nad Sanem liczy dziś nie więcej niż kilkanaście domów

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści