I w takich właśnie okolicznościach przywitaliśmy wschód słońca...
Autor: