Gerard Mercator, bez niego Google maps nie wyglądałoby tak samo...
Licencja : 
PD

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści