Widok z wieży widokowej, widoczny gontowy, drewniany dach wzorowany na gotyckich budowlach sakralnych na Podhalu

Artykuły wykorzystujące ten Atom poprzez galerie