Cały czas towarzyszy nam porywisty wiatr, który dosłownie spycha nas ze szlaku.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści