Krzyżne (2112 m n.p.m.) – widok na końcowy fragment Orlej Perci

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści