Za przełęczą widać już schronisko Odrodzenie i imponującą bryłę Małego Szyszaka.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści