Ściany kotłów są poprzecinane różnymi żlebami i rynnami.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści