Ostatnie metry lodowca przed wejściem na skalną grań Ortsveri