Ryc. 3. Zdjęcie satelitarne lodowca Baltoro, 27/7/2017, 40×40 km. GII – Gasherbrum II. Zdjęcie w tle (background image): software – SnapPlanet; data – Sentinel-2; copyright – Copernicus Data; license – CC-BY NC 4.0.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści