Gigantyczna, pęknięta na pół wanta za schroniskiem Pinnisalm.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści