Przed nami widać już nasz cel - szczyt Ilmspitze (2692 m n.p.m.)

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści