W lecie można spróbować tu swoich sił na krókiej ferracie.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści