Ciała wyjmowano z grobów po 10-20 latach od pochówku i oczyszczano kości

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści