Nie wierzę w to, że można zmienić świat. Świat je za duży, a my jesteśmy za mali. Nie wierzę też w to, że mamy wpływ na wielką politykę. Stoją za nią układy, o których nie mamy pojęcia. Nie wierzę również w to, że nie mamy żadnej mocy sprawczej. Mamy. Możemy zmieniać naszą własną rzeczywistość. Tę, która jest nam najbliższa. I teraz jest ku temu bardzo dobra okazja!

Jeżeli (legalnie ;)) pracujecie, doskonale wiecie, że niebawem będziecie musieli rozliczyć się ze swoich zeszłorocznych dochodów i odprowadzić podatek na rzecz państwa, które to państwo wyda potem Wasze pieniądze na różne rzeczy. Nie mamy za bardzo możliwości, żeby w to ingerować, jednak zostawiono nam małą, maleńką, ale bardzo ważną furtkę, która umożliwia podarowanie 1% naszego podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która działa w Polsce. Czyli ludziom, którzy podejmując oddolne inicjatywy dokładają swoją małą cegiełkę do zmieniania świata na lepsze. Warto ich wesprzeć!

Swój 1% możecie przekazać dowolnej organizacji (np. fundacji, stowarzyszeniu czy związkowi wyznaniowemu), jeżeli tylko podmiot ten posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. O całej idei możecie poczytać na stronie jedenprocent.pl.

Dzisiaj chciałabym Wam podrzucić namiary na organizacje związane z górami, które możecie uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym. Jeżeli nie macie pomysłu na to, komu oddać swoje pieniądze, korzystajcie śmiało!

Jeżeli chcesz pomóc tym, którzy sami pomagają innym ludziom

Fundacja Ratownictwa Górskiego TOPR
Fundacja Ratownictwa Górskiego TOPR

Fundacja została powołana, aby wspierać Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jej głównym celem jest wspieranie ratownictwa górskiego realizowanego przez TOPR, które działa przede wszystkim na terenie Tatr Polskich i Pogórza Spisko-Gubałowskiego oraz rozwój bazy technicznej, w tym bazy śmigłowca Sokół, sprzętu oraz wyposażenia wykorzystywanego w ratownictwie tatrzańskim. Fundacja finansuje lub współfinansuje działalność szkoleniową ratowników. Pomaga także ciężko chorym ratownikom w leczeniu i rehabilitacji.

O Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR | Jak przekazać 1%?

Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego
Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego

Misją Fundacji jest wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, promowanie sportu i zdrowego trybu życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Misja Fundacji realizowana jest w szczególności poprzez dotowanie wszystkich grup GOPR, sponsorowanie i pomoc w organizacji imprez oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu promocję sportu, jak również wsparcie młodych talentów. Fundacja udziela pomocy finansowej ratownikom poszkodowanym w wypadkach górskich, wspiera działalność charytatywną, w szczególności na rzecz chorych i ubogich.

O Fundacji RADAN | Jak przekazać 1%?

Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum Jezusa Miłosiernego
Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum Jezusa Miłosiernego

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania: opieka nad chorymi - w domu oraz w szpitalnym zespole wspierającym, opieka nad rodzinami pacjentów i osieroconymi - spotkania okolicznościowe, wysyłanie życzeń, uczestniczenie w akcjach - "Pola Nadziei", "Głosy dla Hospicjów", "Międzynarodowy Festiwal Organowy", organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, propagowanie idei hospicyjnej - spotkania informacyjne w szkołach, wywiady prasowe, komunikaty parafialne, strona internetowa.

O Podhalańskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych - Hospicjum Jezusa Miłosiernego | Jak przekazać 1%?

Jeżeli chcesz pomóc tym, którzy promują górski styl życia

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego powstała w 1990 r. dla promowania działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Z założenia najważniejszymi celami miała być pomoc przy organizacji wypraw, podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w górach, wreszcie popieranie wydawnictw służących promocji polskich dokonań górskich i upowszechnianie wiedzy o nich. Pod statutem i aktami założycielskimi widnieją podpisy najwybitniejszych w tamtym czasie polskich himalaistów z Wandą Rutkiewicz (dziś już niestety nieżyjącą) na czele, ponadto podpisy przedstawicieli Polskiego Związku Alpinizmu i najważniejszych Klubów Wysokogórskich w kraju. Na Patrona Fundacji wybrano Jerzego Kukuczkę, który rok wcześniej zginął na południowej ścianie Lhotse. Fundacja utrwalanie pamięci o Jego osiągnięciach uczyniła jednym z głównych celów statutowych.

O Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego | Jak przekazać 1%?

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie założony został w 1957 r. jako kontynuator działającego w okresie międzywojennym Oddziału Akademickiego PTT. Do dziś zrzesza koła i kluby PTTK krakowskiego środowiska akademickiego, studentów i pracowników naukowych - wszystkich tych, którym góry i turystyka są szczególnie bliskie sercu.  OA prowadzi trzy studenckie bazy namiotowe i chatkę studencką oraz Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Krakowie, posiadającą bogaty ksiegozbiór o tematyce turystyczno-przyrodniczej. Promuje turystykę aktywną, a zarazem przyjazną środowisku.

O Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie | Jak przekazać 1%?

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie
Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie powstało w 1955 r. Jest najstarszym akademickim kołem przewodnickim w Polsce. Do roku 1987 w ramach Koła działali także przewodnicy tatrzańscy, zapragnęli jednak swobody i założyli własne koło: Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich (AKPT). Corocznie na jesieni SKPG organizuje kolejny kurs przewodników beskidzkich. W 1999 r. uzyskało prawo do szkolenia kandydatów na przewodników, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych. SKPG Kraków jest kołem działającym przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie.

O Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie | Jak przekazać 1%?

Jeżeli chcesz pomóc tym, którzy wspierają rozwój edukacji, kultury i sztuki

Fundacja im. Anny Pasek
Fundacja im. Anny Pasek

Fundacja tworzy możliwości do realizacji pasji naukowych i górskich, dbając przy tym, by młodzi ludzie z nimi związani mogli je realizować jak najdłużej. Fundacja, w myśl integracji środowisk, swoje górskie i polarne cele realizuje przy współpracy z służbami ratownictwa górskiego, służbami ostrzegania, przewodnikami górskimi, wybitnymi wspinaczami i ludźmi ze środowisk naukowych. Celem Fundacji jest promowanie GIS i teledetekcji środowiska poprzez wspieranie naukowo uzdolnionej młodzieży. Realizacja tego celu odwołuje się do naukowej pasji Patronki Fundacji, którą było stosowanie GIS i teledetekcji w badaniach geologicznych oraz badaniach kriosfery. Promocja fotografii podróżniczej to kolejny obszar działania Fundacji. W postrzeganiu fotografii Fundacja pragnie wykraczać poza traktowanie jej jako prozaicznej formy zapisu podróży. W oczach jej członków to próba uchwycenia ulotnego piękna, majestatu i niebezpieczeństw tego świata. Jest ona przejawem głębszej refleksji, pasji poznawania, a także pragnienie dzielenia się swymi doświadczeniami z innymi.

O Fundacji im. Anny Pasek | Jak przekazać 1%?

Fundacja "Czartak"
Fundacja "Czartak"

Misją Fundacji "Czartak" jest popularyzowanie i utrwalanie tradycji, kultury i literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego i Regionu Beskidu Małego oraz prowadzenie Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, przygotowywanie prelekcji o literaturze, sztuce i dokonaniach artystycznych działającej w dwudziestoleciu międzywojennym grupy "Czartak", a także udzielanie konsultacji naukowych studentom piszącym prace magisterskie o tematyce związanej z Regionem Beskidu Małego lub z twórczością literacką i działalnością kolekcjonerską Emila Zegadłowicza.

O Fundacji "Czartak" | Jak przekazać 1%?

Jeżeli chcesz pomóc tym, którzy chronią karpacką przyrodę

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Stara się, by projekty były prowadzone w sposób jak najbardziej profesjonalny, a informacje, które przekazuje podczas zajęć edukacyjnych, były rzetelne. Dlatego też pogłębia swoją wiedzę, prowadząc własne badania naukowe i współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin. Stowarzyszenie włącza w realizację swoich projektów zarówno naukowców, jak i praktyków ochrony przyrody oraz miłośników przyrody. Wśród jego członków są biolodzy, leśnicy, zootechnicy, specjaliści ochrony środowiska, ale także osoby wykonujące inne zawody oraz liczna rzesza studentów i uczniów szkół średnich.

O Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" | Jak przekazać 1%?

Jeżeli chcesz pomóc tym, którzy opiekują się najfajniejszą bazą namiotową
w Beskidach :)

Studencka Baza Namiotowa w Radocynie
Studencka Baza Namiotowa w Radocynie

Są tacy, którzy twierdzą, że jest to miejsce magiczne, gdzie czas jakby się zatrzymał. Coś w tym musi być. Od lat tęgie głowy tego świata próbują opisać i sklasyfikować zjawisko radocynizmu, które towarzyszy niemal wszystkim odwiedzającym Studencką Bazę Namiotową w Radocynie. Cokolwiek by nie mówić, jedno jest pewne. Studencka Baza Namiotowa w Radocynie to miejsce położone z dala od dużych miast, wielkiej cywilizacji, codziennego pośpiechu, gonitwy za pieniądzem i władzą. Miejsce gdzie można odpocząć bez prądu i zasięgu, za to blisko natury, w tajemniczym klimacie Beskidu Niskiego. To miejsce gdzie można zasypiać wsłuchanym w wieczorny koncert żab i świerszczy lub siedzieć do rana przy ognisku i z gitarą w ręku śpiewać piosenki znane i te zupełnie zapomniane. Tu dzieciaki mogą mieć cały dzień niesamowitej, twórczej zabawy bez gapienia się w monitor i bezmyślnego klikania w joystick. To miejsce gdzie… No właśnie – magiczne miejsce.

O Studenckiej Bazie Namiotowej Radocyna | Jak przekazać 1%?

Znacie inne organizacje związane z górami, którym warto przekazać 1% swojego podatku? Podzielcie się namiarami w komentarzach! Z góry dzięki!

---

With Love,
​Justyna Sekuła

Więcej na blogu:
 www.withlove.pl

 

Kategorie: 
Wczytuję...
Wczytuję...

Czy wiesz, że...

W portalu Góry i Ludzie również Ty możesz zostać autorem artykułów, które przeczytają tysiące Internautów! Już dziś zarejestruj się i zacznij bezpłatnie dodawać swoje treści. To doskonała reklama dla Ciebie i Twoich górskich dokonań. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodaj własny artykuł

Już dziś zarejestruj się i dodawaj własne artykuły dla tysięcy czytelników portalu!

Chcę zostać autorem!

Wczytuję...