Z przełęczy na szczyt Tarnicy. Ścieżka trawersuje po lewej by wyprowadzić ostatecznie na szczyt.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści