Jaworowa Łąka i niezbyt eleganckie pomosty, które postawiono tu kilka lat temu.

Artykuły wykorzystujące ten Atom poprzez galerie