Czarny Kocioł Jagniątkowski i słynny częściowo uschnięty Jawor od którego bierze nazwę Jaworowa Łąka na której się znajdujemy

Artykuły wykorzystujące ten Atom poprzez galerie