Pozostałości starego szałasu na polanie poniżej Kreczeli