Krótkie odpoczynki (5-10 minut) były średnio co godzinę.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści