Huta Polańska - Kościół św. Jana z Dukli i św. Huberta