Za chwilę wstanie nowy dzień, a mu już gotowi do drogi.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści