Na terenie dawnej wsi jest obecnie zamieszkały tylko jeden dom.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści