Ze zboczy Smereka widać nie tylko Połoninę Wetlińśką, ale też Rawki.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści