Przez chwilę szlak prowadzi zalesionym garbem.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści