Grzbiet osiągamy między malowniczo położonymi skałkami.

Artykuły wykorzystujące ten Atom w treści