Autor: 
Licencja : 
PD

Pasmo Przedborsko-Małogoskie – ciąg wzgórz o długości blisko 50 km położony w środkowej części Wyżyny Przedborskiej. Znajduje się na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Od południa sąsiaduje z Niecką Włoszczowską, a od północy z Wzgórzami Opoczyńskimi. Pasmo Przedborsko-Małogoskiego stanowi naturalne przedłużenie Gór Świętokrzyskich ku zachodowi. Pasmo Przedborsko-Małogoskie stanowi wyraźnie zaznaczony w krajobrazie wał, ciągnący się od Przedborza w kierunku południowo-wschodnim przez Małogoszcz po dolinę Białej Nidy i Łososiny i wyniesiony o ponad 100 m nad okoliczne tereny. Kulminacje pasma to Fajna Ryba (347 m n.p.m.), Kozłowa Góra (336 m n.p.m.), Bukowa Góra (335 m n.p.m.), Krzemycza Góra (334 m n.p.m.) i Góra Sabianów (353 m n.p.m.) W kilku miejscach, w grzbietowych partiach wzgórz, znajdują się stare kamieniołomy i odkrywki odsłaniające ciekawe profile geologiczne. Od wschodu do wzniesień Pasma Przedborsko-Małogoskiego przylegają podmokłe i zalesione obszary w tzw. Niecce Zabrodzkiej.

Źródło: Wikipedia, licencja CC BY-SA 3.0.

Położenie

Lokacja nadrzędna: Wyżyna Przedborska
Szczyty:
Fajna Ryba (347 m n.p.m.)

Mapy obejmujące tę lokację

Polska
Okładka Opis
Okładka mapy

Góry Świętokrzyskie – część zachodnia

1:100000, Compass, 2012

Obejmuje obszar zachodniej części województwa świętokrzyskiego: od Stobnicy, przez Rzuców, Busko Zdrój po Szczekociny i Przedbórz. Zawiera aktualne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe i konne.

Najnowsze zdjęcia z tej lokacji

Najnowsze artykuły z tej lokacji

Brak artykułów i galerii z tej lokacji. Kliknij tutaj, aby dodać nowy artykuł.

Co to za strona?

Niniejsza strona zawiera wszystko, co mamy w portalu na temat lokacji Pasmo Przedborsko-Małogoskie. Znajdziesz tu przede wszystkim mapy, artykuły i galerie.

Wczytuję...